Ban Chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu siết phòng chống COVID-19 ở khu công nghiệp

Công nhân ở Hải Dương chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong đợt dịch ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Công nhân ở Hải Dương chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong đợt dịch ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Công nhân ở Hải Dương chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong đợt dịch ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top