Ban Chỉ đạo đề nghị tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5 điểm phòng COVID-19

Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội đông trở lại. Ảnh: Quang Minh- Hoàng Vũ
Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội đông trở lại. Ảnh: Quang Minh- Hoàng Vũ
Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội đông trở lại. Ảnh: Quang Minh- Hoàng Vũ
Lên top