Bài học cho ngành y nhìn từ việc Bệnh viện Bạch Mai thành ổ dịch COVID-19

GS-Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC.
GS-Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC.
GS-Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC.
Lên top