Bác sĩ "vòi tiền" bệnh nhân: Sở Y tế TPHCM xem xét đình chỉ hành nghề

Bệnh viện Truyền máu huyết học nới bác sỹ T làm việc và đã "vòi tiền" của nhiều bệnh nhân.
Bệnh viện Truyền máu huyết học nới bác sỹ T làm việc và đã "vòi tiền" của nhiều bệnh nhân.
Bệnh viện Truyền máu huyết học nới bác sỹ T làm việc và đã "vòi tiền" của nhiều bệnh nhân.
Lên top