Bác sĩ từ tâm dịch - những người chưa hẹn ngày về

Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. 
Nguồn: Bộ Y tế
Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Nguồn: Bộ Y tế
Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Nguồn: Bộ Y tế
Lên top