Bác sĩ lý giải việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Xét nghiệm COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Lê Bảo.
Xét nghiệm COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Lê Bảo.
Xét nghiệm COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Lê Bảo.
Lên top