Bác sĩ khuyên người dân lên Ba Vàng chữa bệnh: Trụ trì chùa gọi nên "không thể không lên"

Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), chia sẻ tại buổi pháp thoại ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), tối 21.3.
Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), chia sẻ tại buổi pháp thoại ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), tối 21.3.
Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), chia sẻ tại buổi pháp thoại ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), tối 21.3.
Lên top