Bác sĩ đi xin kinh phí, can thiệp kịp thời cứu trẻ bị bệnh tim nguy kịch

Bệnh nhân Q. sau khi can thiệp đã tỉnh táo, chơi bình thường. Ảnh: Hưng Thơ.
Bệnh nhân Q. sau khi can thiệp đã tỉnh táo, chơi bình thường. Ảnh: Hưng Thơ.
Bệnh nhân Q. sau khi can thiệp đã tỉnh táo, chơi bình thường. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top