Bác sĩ chia sẻ bí quyết chăm sóc trẻ ngày lạnh để tránh bị ốm

Giữ ấm cho trẻ và đảm bảo dinh dưỡng cân bằng rất quan trọng để chăm sóc trẻ ngày lạnh, tránh bị ốm. Đồ họa: Hương Giang
Giữ ấm cho trẻ và đảm bảo dinh dưỡng cân bằng rất quan trọng để chăm sóc trẻ ngày lạnh, tránh bị ốm. Đồ họa: Hương Giang
Giữ ấm cho trẻ và đảm bảo dinh dưỡng cân bằng rất quan trọng để chăm sóc trẻ ngày lạnh, tránh bị ốm. Đồ họa: Hương Giang
Lên top