Bác sĩ Bệnh viện K: Dù dịch đến bất ngờ, chúng tôi đã có kế hoạch ứng phó

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều bị phong tỏa từ ngày 7.5. Ảnh: LĐO
Bệnh viện K cơ sở Tân Triều bị phong tỏa từ ngày 7.5. Ảnh: LĐO
Bệnh viện K cơ sở Tân Triều bị phong tỏa từ ngày 7.5. Ảnh: LĐO
Lên top