Bắc Ninh: Truy vết được hơn 1.300 người liên quan đến bệnh nhân 2187

Công dân thực hiện khai báo tại Trạm Y tế thị trấn Thứa (Lương Tài, Bắc Ninh). Ảnh: Trạm y tế cung cấp
Công dân thực hiện khai báo tại Trạm Y tế thị trấn Thứa (Lương Tài, Bắc Ninh). Ảnh: Trạm y tế cung cấp
Công dân thực hiện khai báo tại Trạm Y tế thị trấn Thứa (Lương Tài, Bắc Ninh). Ảnh: Trạm y tế cung cấp
Lên top