Bắc Ninh: Tạm thời khống chế được dịch bệnh, song không được chủ quan

Người dân thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế thị trấn Thứa (Lương Tài, Bắc Ninh). Ảnh: Trạm Y tế thị trấn Thứa
Người dân thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế thị trấn Thứa (Lương Tài, Bắc Ninh). Ảnh: Trạm Y tế thị trấn Thứa
Người dân thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế thị trấn Thứa (Lương Tài, Bắc Ninh). Ảnh: Trạm Y tế thị trấn Thứa
Lên top