Bắc Ninh: Tạm dừng hoạt động phòng khám không đạt chuẩn phòng dịch COVID-19

Công tác phòng chống dịch đang được thực hiện hết sức nghiêm ngặt tại Bắc Ninh. Ảnh: Thu Huyền
Công tác phòng chống dịch đang được thực hiện hết sức nghiêm ngặt tại Bắc Ninh. Ảnh: Thu Huyền
Công tác phòng chống dịch đang được thực hiện hết sức nghiêm ngặt tại Bắc Ninh. Ảnh: Thu Huyền
Lên top