Bắc Ninh: Quan tâm chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia chống dịch

Chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID - 19 tại xã Lâm Thao (Lương Tài, Bắc Ninh). Ảnh: PV.
Chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID - 19 tại xã Lâm Thao (Lương Tài, Bắc Ninh). Ảnh: PV.
Chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID - 19 tại xã Lâm Thao (Lương Tài, Bắc Ninh). Ảnh: PV.
Lên top