Bắc Ninh: Người đi từ vùng dịch về phải cách ly và lấy mẫu xét nghiệm

Lực lượng liên ngành tham gia thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 18 (Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh), giáp ranh với tỉnh Hải Dương. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Lực lượng liên ngành tham gia thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 18 (Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh), giáp ranh với tỉnh Hải Dương. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Lực lượng liên ngành tham gia thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 18 (Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh), giáp ranh với tỉnh Hải Dương. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Lên top