Bắc Ninh: Lập các Chốt liên ngành tại các huyện tiếp giáp Hải Dương

Khẩn trương thành lập các Chốt liên ngành để kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh.
Khẩn trương thành lập các Chốt liên ngành để kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh.
Khẩn trương thành lập các Chốt liên ngành để kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh.
Lên top