Bắc Ninh công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về COVID-19

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin về COVID-19 tại Bắc Ninh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin về COVID-19 tại Bắc Ninh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin về COVID-19 tại Bắc Ninh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.
Lên top