Bắc Kạn phát hiện ca COVID-19 đầu tiên

Bắc Kạn phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên trên địa bàn. Ảnh: Minh Quyết.
Bắc Kạn phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên trên địa bàn. Ảnh: Minh Quyết.
Bắc Kạn phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên trên địa bàn. Ảnh: Minh Quyết.
Lên top