Bắc Giang: Yêu cầu người dân đến một số điểm cần khai báo y tế

Khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.
Khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.
Khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.
Lên top