Bắc Giang tìm người đi cùng các xe ôtô có công nhân mắc COVID-19

Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân và người dân ở thị trấn Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân và người dân ở thị trấn Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang
Xét nghiệm COVID-19 cho công nhân và người dân ở thị trấn Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang
Lên top