Bắc Giang thông báo khẩn đối với những người liên quan ca COVID-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn chủ trì hội nghị hội nghị trực tuyến với các huyện, TP triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Ảnh: Báo Bắc Giang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn chủ trì hội nghị hội nghị trực tuyến với các huyện, TP triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Ảnh: Báo Bắc Giang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn chủ trì hội nghị hội nghị trực tuyến với các huyện, TP triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Ảnh: Báo Bắc Giang.
Lên top