Bắc Giang: Thêm 6 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca là công nhân Khu công nghiệp

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Lãng Sơn (Yên Dũng, Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Lãng Sơn (Yên Dũng, Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Lãng Sơn (Yên Dũng, Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang
Lên top