Bắc Giang: Thêm 12 ca mắc COVID-19 liên quan đến khu công nghiệp

Xét nghiệm COVID-19 trong Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang).
Xét nghiệm COVID-19 trong Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang).
Xét nghiệm COVID-19 trong Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang).
Lên top