Bắc Giang ra công điện khẩn nâng cấp độ phòng, chống dịch COVID - 19

Chủ tịch UBND huyện Sơn Động kiểm tra chốt kiểm soát dịch tại xã Hữu Sản. Ảnh: Báo Bắc Giang.
Chủ tịch UBND huyện Sơn Động kiểm tra chốt kiểm soát dịch tại xã Hữu Sản. Ảnh: Báo Bắc Giang.
Chủ tịch UBND huyện Sơn Động kiểm tra chốt kiểm soát dịch tại xã Hữu Sản. Ảnh: Báo Bắc Giang.
Lên top