Bắc Giang: Đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cho những người từ Đà Nẵng trở về

Lên top