Bà Rịa - Vũng Tàu hạ phí test nhanh còn 135.000 đồng/lần

Thực hiện lấy mẫu test nhanh cho người dân tại TP.Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Thực hiện lấy mẫu test nhanh cho người dân tại TP.Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Thực hiện lấy mẫu test nhanh cho người dân tại TP.Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Lên top