Ai sẽ được thanh toán tiền xét nghiệm COVID-19?

Cán bộ y tế làm việc trong phòng xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TL
Cán bộ y tế làm việc trong phòng xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TL
Cán bộ y tế làm việc trong phòng xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TL
Lên top