93 người tiếp xúc với bệnh nhân 1451, 1453 âm tính 3 lần với COVID-19

Cơ quan chức năng xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: Hữu Huy
Cơ quan chức năng xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: Hữu Huy
Cơ quan chức năng xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: Hữu Huy
Lên top