9 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top