8 người Bắc Ninh liên quan đến bệnh nhân 867 mắc COVID-19 ở Hải Dương

Những ai đến nhà hàng Thế giới bò tươi từ 31.7 – 11.8 cần thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Đ.Tùy
Những ai đến nhà hàng Thế giới bò tươi từ 31.7 – 11.8 cần thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Đ.Tùy
Những ai đến nhà hàng Thế giới bò tươi từ 31.7 – 11.8 cần thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Đ.Tùy
Lên top