8 ca mới mắc COVID-19, Bộ Y tế ra chỉ thị phòng, chống dịch bệnh

Khử khuẩn môi trường phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Cổng TT tỉnh Hải Dương.
Khử khuẩn môi trường phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Cổng TT tỉnh Hải Dương.
Khử khuẩn môi trường phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Cổng TT tỉnh Hải Dương.
Lên top