8 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hà Nam
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hà Nam
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hà Nam
Lên top