8 bệnh nhân ở Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình đều nhiễm biến chủng Ấn Độ

Các mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Hải Nguyễn
Các mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Hải Nguyễn
Các mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top