790 kg nem chua, chả các loại không giấy chứng nhận kiểm dịch

Xe khách chở 790 kg nem chua và chả các loại không có giây chứng nhận kiểm dịch từ Hà Nội vào TPHCM tiêu thụ, ảnh: CTV
Xe khách chở 790 kg nem chua và chả các loại không có giây chứng nhận kiểm dịch từ Hà Nội vào TPHCM tiêu thụ, ảnh: CTV
Xe khách chở 790 kg nem chua và chả các loại không có giây chứng nhận kiểm dịch từ Hà Nội vào TPHCM tiêu thụ, ảnh: CTV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top