7 bước tự thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 tại nhà

Người dân thực hiện lấy mẫu test nhanh cho người thân. Ảnh: HCDC.
Người dân thực hiện lấy mẫu test nhanh cho người thân. Ảnh: HCDC.
Người dân thực hiện lấy mẫu test nhanh cho người thân. Ảnh: HCDC.
Lên top