7 bệnh nhân và 4 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng mắc COVID-19

Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Lên top