60.000 loại thuốc, trang thiết bị y tế công khai giá: Chấm dứt tình trạng thuốc bệnh viện mỗi nơi một giá?

Mua thuốc tại một nhà thuốc bệnh viện ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Mua thuốc tại một nhà thuốc bệnh viện ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Mua thuốc tại một nhà thuốc bệnh viện ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top