60 người từ địa phương khác tới TPHCM sau Tết được cách ly tập trung

Nhiều trường hợp từ các địa phương khác tới TPHCM được lấy mẫu, khai báo y tế. Ảnh: HCDC
Nhiều trường hợp từ các địa phương khác tới TPHCM được lấy mẫu, khai báo y tế. Ảnh: HCDC
Nhiều trường hợp từ các địa phương khác tới TPHCM được lấy mẫu, khai báo y tế. Ảnh: HCDC
Lên top