6 yêu cầu chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội

Cán bộ y tế khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh: Lao Động
Cán bộ y tế khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh: Lao Động
Cán bộ y tế khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh: Lao Động
Lên top