6 người điều trị COVID-19 ở Quảng Trị: 4 trường hợp có kết quả âm tính

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xét nghiệm COVID-19 đối với những người trở về từ vùng dịch. Ảnh: Hưng Thơ.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xét nghiệm COVID-19 đối với những người trở về từ vùng dịch. Ảnh: Hưng Thơ.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xét nghiệm COVID-19 đối với những người trở về từ vùng dịch. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top