6 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo
Lên top