6 điều đơn giản giúp trẻ tránh được bệnh tay chân miệng

Nốt phỏng nước xuất hiện nhiều ở tay, chân, miệng của bệnh nhi. Ảnh: Thùy Linh
Nốt phỏng nước xuất hiện nhiều ở tay, chân, miệng của bệnh nhi. Ảnh: Thùy Linh
Nốt phỏng nước xuất hiện nhiều ở tay, chân, miệng của bệnh nhi. Ảnh: Thùy Linh
Lên top