56 ngày không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm cộng đồng, 1 bệnh nhân khỏi bệnh

Bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh hôm nay. Ảnh: Bộ Y tế
Bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh hôm nay. Ảnh: Bộ Y tế
Bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh hôm nay. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top