55 người từ Italia về Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2

Từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay, Đà Nẵng đã đón và thực hiện cách ly nhiều công dân về nước. Ảnh: Thuỳ
Từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay, Đà Nẵng đã đón và thực hiện cách ly nhiều công dân về nước. Ảnh: Thuỳ
Từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay, Đà Nẵng đã đón và thực hiện cách ly nhiều công dân về nước. Ảnh: Thuỳ
Lên top