54 ngày không có ca COVID-19 mới, bệnh nhân 91 tiếp tục phục hồi ngoạn mục

Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Lên top