500 cán bộ y tế Phú Thọ lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch

Cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ lên đường hỗ trợ TP Hà Nội chống dịch. Ảnh: H.Q
Cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ lên đường hỗ trợ TP Hà Nội chống dịch. Ảnh: H.Q
Cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ lên đường hỗ trợ TP Hà Nội chống dịch. Ảnh: H.Q
Lên top