500 cán bộ y tế Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ Hà Nội trở về

500 cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ hỗ trợ thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19 hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương. Ảnh: CTV.
500 cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ hỗ trợ thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19 hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương. Ảnh: CTV.
500 cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ hỗ trợ thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19 hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương. Ảnh: CTV.
Lên top