50 ngày giành lại sự sống cho bé sơ sinh 1,3kg bị teo ruột ở Sơn La

50 ngày giành lại sự sống cho bé sơ sinh 1,3kg bị teo ruột ở Sơn La. Ảnh: BVĐKSL.
50 ngày giành lại sự sống cho bé sơ sinh 1,3kg bị teo ruột ở Sơn La. Ảnh: BVĐKSL.
50 ngày giành lại sự sống cho bé sơ sinh 1,3kg bị teo ruột ở Sơn La. Ảnh: BVĐKSL.
Lên top