5 giải pháp giúp Đồng Nai khống chế dịch COVID-19 từ nay đến hết tháng 8

Đoàn công tác Bộ Y tế và CDC Đồng Nai giám sát hoạt động lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại phường Phước Tân, TP.Biên Hoà, Đồng Nai.
Đoàn công tác Bộ Y tế và CDC Đồng Nai giám sát hoạt động lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại phường Phước Tân, TP.Biên Hoà, Đồng Nai.
Đoàn công tác Bộ Y tế và CDC Đồng Nai giám sát hoạt động lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại phường Phước Tân, TP.Biên Hoà, Đồng Nai.
Lên top