5 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 4 ca lây nhiễm cộng đồng

Lên top